Tháp điện lực EVN

- Địa chỉ: Số 11 Cửa Bắc - Ba Đình - Hà Nội.

- Thiết bị cung cấp: 02 hệ thống bảo dưỡng tòa nhà (BMU).Chia sẻ
Các dự án khác