Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Dầu khí PTSC Đà Nẵng

- Địa chỉ: Số 7 - Đường Quang Trung - TP. Đà Nẵng. 

- Thiết bị cung cấp: Hệ thống thang máy chở khách, điều hòa không khí.


a4

Chia sẻ
Các dự án khác