Tổ hợp nhà ở đa năng 28 tầng – làng quốc tế Thăng Long

- Địa chỉ: Làng quốc tế Thăng Long – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội.

- Thiết bị cung cấp: Cung cấp thiết bị hệ thống điện nhẹ.


a6

Chia sẻ
Các dự án khác