Rạp Kim Đồng

- Địa chỉ: Số 19 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Thiết bị cung cấp: Hệ thống thang cuốn, thang máy chở khách


a12

Chia sẻ
Các dự án khác