Bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng

- Địa chỉ: số 738 Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

- Thiết bị cung cấp: Hệ thống thang máy chở khách, chở bệnh nhân.


Hapaco Hai Phong.jpg

Chia sẻ
Các dự án khác