Bệnh viện Lam Sơn - Thanh Hóa

- Địa điểm: Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

- Thiết bị cung cấp:

+ Cung cấp và lắp đặt 18 thang máy tải khách SHANGHAI MITSUBISHI, mã hiệu LEHY-MRL

+ Cung cấp và lắp đặt 03 thang máy tải hàng FUJIV


Benh vien Lam Son.jpg

Chia sẻ
Các dự án khác