Bệnh viện SHINGMARK

- Địa điểm: Đồng Nai

- Thiết bị cung cấp: Cung cấp và lắp đặt 33 thang máy và thang cuốn tải khách SHANGHAI MITSUBISHI (Trong đó giai đoạn 1 cung cấp và lắp đặt 17 thang máy và thang cuốn)


benh vien shingmark.jpg
Chia sẻ
Các dự án khác