Chung cư Đặng Xá N05

- Địa chỉ: Nhà N05 Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội
- Thiết bị cung cấp: Cung cấp và lắp đặt 24 thang máy FUJIHD

Dang Xa N05.jpg


Chia sẻ
Các dự án khác