Thang máy quan sát

Thang máy quan sát Mitsubishi Thượng Hải có thể được so với một tác phẩm nghệ thuật chuyển động dọc theo tòa nhà. Thang trong rất trang nhã và bắt...

PANORAMIC ELEVATOR Xem Catalogue

Thang máy quan sát Mitsubishi Thượng Hải có thể được so với một tác phẩm nghệ thuật chuyển động dọc theo tòa nhà. Thang trong rất trang nhã và bắt mắt, là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thoải mái và nghệ thuật quan sát. Hệ thống chiếu sáng ngoài cabin được kết hợp hoàn hảo với môi trường xung quang tạo ra cảnh quan đẹp trong mắt mọi người. Thang không chỉ phù hợp với những trung tâm thương mại, khu mua sắm, phòng trưng bày và khách sạn lớn… mà còn là điểm nhấn cho tòa nhà.


1. Thang máy quan sát có phòng máy


Mã hiệu

Tải trọng (Kg)

Số người

Tốc độ

(m/ s)

Số điểm dừng tối đa

Hành trình tối đa (m)

LEHY-II-S1

800-1300

10-18

1-2.5

28

80

LEHY-II-S2

800-1350

10-18

1-2.5

28

80

LEHY-II-HY05S

1050

14

1-2

28

80

LEHY-II-HY06S

1050-1600

14-21

1-1.75

28

80

LEHY-II-CX7S

900, 1050

12, 14

1-2

28

80

 

2. Thang máy quan sát không phòng máy


Mã hiệu

Tải trọng (Kg)

Số người

Tốc độ

(m/ s)

Số điểm dừng tối đa

Hành trình tối đa (m)

LEHY-MRL-NZ10S

630-1050

8-14

1-1.75

22

60

LEHY-MRL-NZ11S

630-1050

8-14

1-1.75

22

60

LEHY-MRL-NZ10S

630-1050

8-14

1-1.75

22

60

 

3. Thang máy quan sát ELENESSA SERIES


Mã hiệu

Tải trọng (Kg)

Số người

Tốc độ

(m/ s)

Số điểm dừng tối đa

Hành trình tối đa (m)

ELE-HY05S

825, 1050

11, 14

1-1.75

28

80

ELE-NZ10S

630-1050

8-14

1-1.75

28

80

ELE-NZ31S

825, 1050

11, 14

1-1.75

28

80

ELE-NZ32S

1200-1350

12, 18

1-1.75

28

80

Chia sẻ