Trụ sở các ban đảng Mặt trần tổ quốc tỉnh Quảng Ninh

Công ty Cổ phần Việt Chào đã ký kết hợp đồng Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy cho công trình "Trụ sở các Ban xây dựng Đảng Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong tình" tại địa điểm " Phường Hồng Hà - Tp Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh". Cụ thể như sau:
- 02 thang máy hiệu Shanghai Mitsubishi, mã hiệu LehyIII, tải trọng 825kg, tốc độ 1.75m/s, 11 điểm dừng.
- 01 thang máy hiệu Shanghai Mitsubishi, mã hiệu LehyIII, tải trọng 1050kg, tốc độ 1.75m/s, 11 điểm dừng.
- 02 thang máy hiệu Shanghai Mitsubishi, mã hiệu LehyIII, tải trọng 825kg, tốc độ 1.75m/s, 08 điểm dừng.


20170215_103639.jpg
 
Chia sẻ
Tin tức khác