Thương hiệu thang máy MITSUBISHI SHANGHAI xếp thứ 2 trên toàn thế giới - tại Việt Nam VIỆT CHÀO là đại lý lớn nhất


Theo nguồn: www.jufengelevator.com thì 10 THƯƠNG HIỆU THANG MÁY ĐỨNG ĐẦU THẾ GIỚI ĐƯỢC LIỆT KÊ NHƯ SAU:

 

1. Otis OTIS Elevator (Tianjin Otis Elevator Group) 
2. Shanghai Mitsubishi Elevator (Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd.) 
3. ThyssenKrupp Elevator (Germany Thyssen Elevator Co., Ltd.) 
4. Schindler (1874, Switzerland, the Swiss Schindler Group) 
5. Shanghai Yongda Hitachi (Shanghai Yongda Elevator Equipment Co., Ltd.) 
6. KONE KONE Elevator (Finland Kone KONE Elevator Co., Ltd.) 
7. Jufeng Elevator (Jiangyin Jufeng Elevator Accessories Co, Ltd.) 
8. Hitachi Guangzhou (Guangzhou Hitachi Elevator Co., Ltd.) 
9. South fast (fast Suzhou Jiangnan Elevator Co., Ltd.) 
10. southeast of Suzhou (Suzhou Southeast Elevator Co., Ltd.)


Nguồn: www.jufengelevator.com

Chia sẻ
Tin tức khác