• Địa điểm lắp đặt: Số 159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền- Quận 2 – Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Thương hiệu/Model: 39 hệ thống bãi đỗ xe tự động hiệu XIZI – PSH, 232 xe.