• Địa chỉ: Số 32 – Nguyễn Công Trứ – Hoàn Kiếm – Hà Nội
  • Thương hiệu/Model: Hệ thống đỗ xe gia đình DONG YANG (AJ) – 30 xe (01 DFP-6LF (dành cho SUV) và 03 DFP-8LF (dành cho SEDAN)