Đối tác LiftingItalia & Arealift

Thông tin đối tác

Tập đoàn bao gồm 2 công ty trẻ và năng động kết hợp và bổ trợ cho nhau.

LiftingItalia được thành lập năm 2003, là công ty mẹ và hiện nay chuyên sản xuất thang máy gia đình cao cấp.

Arealift, được thành lập năm 2006, là công ty chuyên về giải pháp thang cho người khuyết tật, thang nâng.

Thông tin thêm về công ty và sản phẩm của công ty: TẠI ĐÂY