Thang máy quan sát Shanghai Mitsubishi

Thang máy quan sát Shanghai Mitsubishi là một tác phẩm nghệ thuật, tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Kính trong tròn, vuông, kỹ đến từng chi tiết.