Thiết bị bảo dưỡng tòa nhà (BMU) uy tín thế giới

    Công ty Cổ phần Việt Chào là đại lý uỷ quyền của các hãng sản xuất thiết bị vệ sinh toà nhà uy tín thế giới như GEDA (Đức), Skypro (Mỹ)