• Đỉa chị: Số 11 Cửa Bắc – Ba Đình – Hà Nội
  • Hãng sản xuất: GEDA (2 hệ thống)