• Địa chỉ: Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội
  • Hãng sản xuất: GEDA