Shanghai Mitsubishi Elevator chạm mốc 800.000 sản phẩm

TOKYO, October 25, 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) announced today that Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. (SMEC), which has been operating in China since 1987, surpassed its 800,000-unit milestone, including both elevators and escalators, this month. Mitsubishi Electric continues to deliver safety, peace of mind and riding comfort through its products and services, working in collaboration with SMEC to expand its business in China, the world’s largest elevator and escalator market, and maintain its market-leading brand.

Tokyo, 25/10/2018 – Tập đoàn Mitsubishi Electric (TOKYO:6503) hôm nay đã ra thông báo Công ty Thang máy Shanghai Mitsubishi (SMEC), hoạt động từ năm 1987, tháng này đã vượt mốc 800.000 thang, gồm cả thang cuốn và thang máy. Mitsubishi Electric tiếp tục tung ra thị trường các sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng và thoải mái; hợp tác với SMEC mở rộng kinh doanh ở thị trường Trung Quốc, thị trường thang máy/thang cuốn lớn nhất thế giới và duy trì thương hiệu dẫn đầu thị trường này.

 

Mitsubishi Electric became the first Japanese company to directly manufacture, sell, install and service elevators and escalators in China when it teamed up with the Shanghai Electric Group to establish SMEC in Shanghai in 1987.

Mitsubishi Electric trở thành công ty Nhật Bản đầu tiên trực tiếp sản xuất, bán, lắp đặt và bảo trì thang máy/thang cuốn ở Trung Quốc khi hợp tác với tập đoàn Thiết bị Điện Thượng Hải thành lập lên SMEC ở Thượng Hải vào năm 1987.

SMEC has earned praise for the quality of its products and services. This year, for the eighth time going back to 2011, it was named the top company for “preferred supplier and service brands” in the elevator and escalator sector during “2018 China’s top 500 real estate development enterprises, conference for evaluation results,” an event held by China Real Estate Association and E-house China R&D Institute.

SMEC đã liên tục được khen ngợi về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Năm nay đã là lần thứ 8 kể từ năm 2011, công ty được xướng tên là công ty dẫn đầu về hạng mục “nhà cung cấp và thương hiệu dịch vụ được yêu thích” trong lĩnh vực thang máy/thang cuốn trong Hội nghị “500 công ty phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc 2018” do Hiệp hội Bất động sản và Viện Nghiên cứu và phát triển nhà Trung Quốc tổ chức.

SMEC has steadily introduced products incorporating the most advanced technologies to contribute to the growth of China’s elevator and escalator industry. It delivers products and services focused on safety, peace of mind and riding comfort through a nationwide network of 86 branch offices.

SMEC tiếp tục tung ra thị trường các sản phẩm sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, góp phần vào sự tăng trưởng của ngành thang máy/thang cuốn Trung Quốc. Các sản phẩm của SMEC luôn ưu tiên sự an toàn, an tâm và thoải mái; được cung cấp đến người sử dụng thông qua mạng lưới 86 chi nhánh trên toàn quốc.

 

Company name Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd.
Location 811 Jiang Chuan Road, Minhang, Shanghai
Ownership Shanghai Mechanical & Mechanical Industry Co., Ltd.: 52%
China National Machinery Import & Export Corp.: 8%
Mitsubishi Electric Corporation: 32%
Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co. Ltd.: 8%
Start of operation January 1987
Employees (headquarters) Approximately 2,000 (as of April 1, 2018)

 

Tên công ty Công ty TNHH Thang máy Shanghai Mitsubishi 
Trụ sở 811  đường Jiang Chuan, Minhang, Thượng Hải
Chủ sở hữu Công ty TNHH Công nghiệp Cơ khí Thượng Hải: 52%

Tập đoàn Xuất nhập khẩu Máy móc Quốc gia Trung Quốc: 8%

Tập đoàn Mitsubishi Electric: 32%

Công ty TNHH Building Techno-Service thuộc Tập đoàn Mitsubishi Electric: 8%

Bắt đầu hoạt động 1/1987
Số nhân viên (tại trụ sở chính) Xấp xỉ 2,000 (tại thời điểm 1/4 2018)

 

Theo nguồn: https://se.mitsubishielectric.com/en/news-events/releases/global/2018/1025-b/index.html