• Address:  22 Hung Vuong, Hanoi
  • Manufacturer/Model/Quantity: 06 Mitsubishi passenger elevators, ELENESSA-IP Ver.2