• Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Hà Nội
  • Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt 06 thang máy Mitsubishi, ELENESSA-IP Ver.2