• Địa chỉ: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà nội
  • Hãng/Model/Số lượng: 10 thang khách Shanghai Mitsubishi, LEHY-III (1050kg &1350kg, 23&24 điểm dừng, 2.5m/s) & 02 thang khách FUJIV (300kg, 1m/s, 21 điểm dừng)