• Địa chỉ: Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên
  • Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt 02 thang khách LEHY-II Shanghai Mitsubishi (800kg & 1050kg, 8 điểm dừng, 1.75m/s)