• Địa điểm: Khu công nghiệp số 139, Đại lộ Đông Tây, khu công nghiệp VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt 05 thang máy Shanghai Mitsubishi – LEHY  (kg, 30 stops, 2.5m/s)