• Địa điểm: Khu công nghiệp số 139, Đại lộ Đông Tây, khu công nghiệp VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt 05 thang máy Shanghai Mitsubishi – LEHY-MRL (2 điểm dừng, 1600kg, 1m/s) và thang tải hàng HOPE-IIG  (3000kg – 5000, 4-5 stops, 0.5-0.63m/s)