thang-tai-thuc-pham-Viet-Chao

  • Địa chỉ: Nhà máy Samju Vina, Thái Nguyên
  • Model/Số lượng/Thông số: FUJIV, 01, 150kg, 2 điểm dừng