• Địa chỉ: 48/5B Ung Văn Khiêm (45D/26 D5) Phường 25 – Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh
  • Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt 02 thang máy Shanghai Mitsubishi – LEHY II(1050kg, 1.75m/s, 18 điểm dừng) và 01 thang máy Shanghai Mitsubishi LEHY -MRL(1050kg, 1.75m/s, 19 điểm dừng)