• Địa điểm: Lô CT1 – khu đô thị mới Vân Canh – Hoài Đức – Hà Nội
  • Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt 08 thang máy Shanghai Mitsubishi – LEHY III, 30 điểm dừng (825kg & 1350kg, 2.5m/s)