• Địa chỉ: Nhà N01-N06 Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội
  • Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt  31 thang máy Shanghai Mitsubishi LEGY, LEHY-II & LEHY-MRL  (1050kg, 6 điểm dừng, 1,0m/s&1.75m/s)