• Địa chỉ: Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Hãng/Model/Số lượng: 08 thang chở khách SHANGHAI MITSUBISHI, LEHY – III (1050kg & 1350kg, 1.75m/s, 18 điểm dừng)