• Địa điểm: 1054 QL51, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
  • Thương hiệu/Model/số lượng: Cung cấp và lắp đặt 33 thang máy và thang cuốn tải khách SHANGHAI MITSUBISHI (Trong đó giai đoạn 1 cung cấp và lắp đặt 17 thang máy và thang cuốn)