• Địa chỉ: Số 19 Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội
  • Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt 12 thang cuốn Shanghai Mitsubishi( 9000ng/h, 0.5m/s) và 1 thang máy chở khách LEHY III