• Địa chỉ: Nhà N05 Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội
  • Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt 24 thang máy FUJIHD, 6 điểm dừng, 1000kg