• Địa chỉ: số 738 Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng
  • Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt 08 thang máy bệnh viện của SHANGHAI MITSUBISHI – LEHY-IIB (1m/s & 1.6m/s, 200kg-1800kg)