• Địa chỉ: Số 69, Phan Bội Châu, Vinh, Nghệ An
  • Hãng/Model/Số lượng: 06 thang cuốn Shanghai Mitsubishi (Seri K, tốc độ 30m/phút, góc nghiêng 35 độ, chiều cao nâng 3.8m và 4.0m) & 04 thang máy Shanghai Mitsubishi, LEHY – III (1m/s, 1050kg, 5 điểm dừng)