• Địa chỉ: Số 6 Bãi Dương, P.Vĩnh Hải , Nha Trang, Khánh Hoà
  • Thiết bị cung cấp: Hệ thống điều hòa không khí Daikin, trạm biến áp, máy phát điện