• Địa điểm: Số 7 đường Quang Trung, TP Đà Nẵng
  • Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống ĐHKK