• Địa chỉ: số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM
  • Hãng/Model/Số lượng: 04 thang Shanghai Mitsubishi LEHY – III (1050kg, 28 điểm dừng, 2.5m/s)