• Địa chỉ: 659 Âu Cơ – Tân Thành – Tân Phú – HCM.
  • Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt 06 thang máy Shanghai Mitsubishi, LEHY-II  (800kg &1050kg, 1.75m/s, 22&23 điểm dừng); 02 thang cuốn Shanghai Mitsubishi (9000 ng/h)