– Địa chỉ: 18/879 La Thành – Đống Đa – Hà Nội.

– Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt 06 thang máy bệnh viện của Shanghai Mitsubishi  LEHY-IIB (1800kg), 08 thang máy chở khách của Shanghai Mitsubishi LEHY-II&LEHY-MRL (550kg &1050kg, 1m/s & 1.75m/s, 16 điểm dừng)