Dự án chung cư căn hộ Tô Ký Tower [Update 24/7]

  • Địa chỉ: Căn hộ cao tầng Tô ký, Quận 12, Tp. HCM
  • Hãng/Model/Số lượng: 08 thang Shanghai Mitsubishi LEHY-III và LEHY-MRL (21 điểm dừng, 850kg & 1050kg, 2.5m/s)