• Đia điểm: Số 72 – Lê Lợi – Thành phố Vinh – Nghệ An
  • Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt 06 thang máy Shanghai Mitsubishi – LEHY III / 6 chiếc (825kg & 1050kg, 32 điểm dừng)