• Địa điểm: Vạn Tường, Bình Sơn, Quảng Ngãi
  • Thương hiệu/Model/Số lượng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống ĐHKK