• Địa chỉ: Số 259 – Trần Hưng Đạo – Q1 – TPHCM
  • Thương hiệu/Model: XIZI- 51 xe (PSH2 – 49 xe và MINI 31A – 1 hệ/ 2 xe)