Số lượng thang Mitsubishi kỷ lục đã sản xuất đến năm 2020

Tin mới đưa từ Tập đoàn Mitsubishi Electric Nhật Bản về số lượng thang Mitsubishi xuất xưởng từ các nhà máy lớn:
Tính đến cuối 2020,

** Nhà máy Mitsubishi tại Nhật Bản: xuất xưởng thang thứ 500.000 sau 85 năm hoạt động, kể từ khi bắt đầu sản xuất tại nhà máy Kobe Works, khu CN Hyogo năm 1935.

Nhà máy tập đoàn Mitsubishi Electric Nhật Bản
Nhà máy Mitsubishi tại Nhật Bản

** Nhà máy Mitsubishi tại Thái Lan: xuất xưởng thang thứ 200.000 sau 19 năm hoạt động, kể từ năm 1991 và đạt các mốc 10,000 năm 1997, 20,000 năm 2001, 50,000 năm 2007, và 100,000 năm 2012.

Nhà máy Mitsubishi tại Thái Lan
Nhà máy Mitsubishi tại Thái Lan

** Nhà máy Mitsubishi tại Trung Quốc (Shanghai Mitsubishi): xuất xưởng thang thứ 1.000.000 sau 33 năm hoạt động, kể từ 1987.

Nhà máy Mitsubishi tại Thượng Hải, Trung Quốc
Nhà máy Mitsubishi tại Thượng Hải, Trung Quốc

Những con số biết nói!
Sự tin tưởng của khách hàng trên toàn thế giới đã giúp số lượng thang Mitsubishi ngày càng tăng mạnh mẽ. Chắc chắn cuối năm 2021 những con số này sẽ ở mức cao mới.

News released from Mitsubishi Electric:

By 2020,
** the 500.000th unit produced in Japan factory after 85 years in operation
** the 200.000th unit produced in Thailand factory after 19 years in operation
** the 1.000.000th unit produced in Chinese factory (Shanghai Mitsubishi) after 33 years in operation.

The figures talk, don’t they?