Thang máy Mitsubishi Thượng Hải tiếp tục được bình chọn thương hiệu số 1 tại Trung Quốc

Kết quả đánh giá năm 2021 của Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp Quốc gia mới được công bố: Thang máy Mitsubishi Thượng Hải được đánh giá tốt, đứng đầu trong ngành!

Tổng số 1.744 công ty đã tham gia đánh giá trên toàn quốc và vị trí đứng đầu ngành thang máy đã thuộc về thương hiệu Thang máy Mitsubishi Thượng Hải! Một tin rất vui và đáng tự hào!

 

Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp Quốc gia làm gì?  

Trung tâm công nghệ doanh nghiệp quốc gia là trung tâm công nghệ doanh nghiệp có năng lực và trình độ đổi mới công nghệ đầu ngành, có hiệu quả và lợi ích đổi mới vượt trội, đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp chính của nền kinh tế quốc dân. Trung tâm sở hữu một trong những nền tảng đổi mới công nghệ có tiêu chuẩn cao nhất và có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc do 5 Bộ và Ủy ban của Tổng Cục Thuế Nhà nước cùng trao giải. Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp Quốc gia tiến hành đánh giá các doanh nghiệp hai năm một lần và kết quả được chia thành bốn loại: xuất sắc, tốt, cơ bản đạt tiêu chuẩn và không đạt tiêu chuẩn.

Trong đợt đánh giá này, có tổng cộng 4 hãng thang máy vượt qua đánh giá và được đánh giá là tốt. Trong số đó, Thang máy Mitsubishi Thượng Hải đạt 86,7 điểm, đứng đầu trong ngành thang máy.

 

Kể từ khi thành lập, Trung tâm Công nghệ công ty thang máy Mitsubishi Thượng Hải, bên cạnh việc coi trọng đầu tư công nghệ và nhân tài, đã không ngừng tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, khám phá và cải tiến phương thức quản lý đổi mới, thúc đẩy hợp tác trong và ngoài nước và xây dựng cơ chế đào tạo nhân tài. Nhờ đó, Trung tâm đã góp phần giúp công ty thang máy Mitsubishi Thượng Hải đạt được những thành tựu công nghệ cốt lõi như: thang máy tốc độ cao, công nghệ dịch vụ từ xa dựa trên IoT (Internet vạn vật), linh kiện an toàn điện tử, sản xuất thông minh, công nghệ tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Nhìn về tương lai

Thang máy Mitsubishi Thượng Hải sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới

Không ngừng tạo đột phá và nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi

Nâng chuẩn chất lượng

Tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của ngành thang máy!