GEDA

GEDA là công ty của Đức, chuyên cung cấp thang máy, tời nâng, hệ thống vệ sinh tòa nhà. Trong đó, BMU là sản phẩm thế mạnh của GEDA.

GEDA cung cấp các loại BMU khác nhau. Sản phẩm BMU của GEDA được biết đến là có chất lượng cao, hoạt động ổn định.

Công ty Việt Chào đã cung cấp sản phẩm Hệ thống vệ sinh tòa nhà của GEDA cho nhiều dự án tại Việt Nam.

Vui lòng xem thêm tại: https://vietchao.vn/san-pham/du-an-thiet-bi-bao-duong-toa-nha/