Viện kiểm soát nhân dân tối cao


- Địa chỉ: Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

- Thiết bị cung cấp: Hệ thống bảo dưỡng tòa nhà (BMU). 

new_2432015105718images660399_toa_thap_tru_so_vksnd_toi_cao___anh_mh_copy__1_.jpgChia sẻ
Các dự án khác