Chung cư Bảo Sơn Complex

Địa điểm: Số 126 Nguyễn Sỹ Sách - Thành Phố Vinh - Nghệ An
Thiết bị cung cấp: 04 thang máy Shanghai Mitsubishi, mã hiệu LehyIII, 32 điểm dừng.

Bao Son Nghe An.jpg
Chia sẻ
Các dự án khác