FLC TWINS TOWER

Địa điểm công trình: Số 265 Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Thiết bị cung cấp: Hệ thống bảo dưỡng tòa nhà (BMU)

FLC_twin_towers-2.jpg
Chia sẻ
Các dự án khác